Ústředna systému

Za hlavní „mozek“ systému byla vybrána destička Arduino, která obsahuje snadno programovatelný mikroprocesor a v posledních několika letech slaví obrovské úspěchy právě u drobných kutilů. K ní je dokoupen tzv. Ethernet shield (horní destička na fotografii), který se na Arduino nacvakne a umožňuje data posílat na web. Jak vidíme na fotografii dole, jedinou prací zůstalo připájet 4 vodiče pro připojení IQRF modulu (v popředí), který bezdrátově komunikuje se snímači. A samozřejmě celek naprogramovat. USB kabel je použit pouze k napájení ústředny. Pro její provoz není potřeba počítač, čímž značně klesá vlastní spotřeba celého systému.

Ustredna