Architektura systému

Celý systém se skládá ze tří částí:

  1. Snímače fyzikálních veličin a dat s jejich bezdrátovým přenosem do ústředny
  2. Ústředna sbírající data ze všech senzorů a posílající je do databázového serveru
  3. Webový/databázový server, který data uchovává, analyzuje a na žádost publikuje ve formě webových stránek s tabulkami a grafy.

Tyto tři části fungují společně, ale do značné míry samostatně. Pokud např. nechci přístup po webu, nemusím mít webový server a data můžu ukládat lokálně. Pokud chci snímat jen pár kanálů a dokážu je k centrále připojit vodiči, není nutné implementovat bezdrátový přenos dat.
V dalším textu si podrobněji popíšeme jednotlivé komponenty systému i s jejich funkcemi a případnými alternativami.

Architektura