MěřicíDům.cz - projekt, který ušetří i vaši energii

MěřicíDům.cz je open-source projekt, který slouží k detailnímu on-line sledování spotřeby energií (elektřina, plyn, voda) a dalších veličin (teploty, dveřní kontakty apod.) a jejich publikování přes internet. Díky tomu mají k datům okamžitý přístup všichni pověření uživatelé. Podrobným sledováním spotřeby a aktivity jednotlivých spotřebičů lze optimalizovat jejich provoz a snížit spotřebu. V porovnání s komerčními řešeními vyniká tento projekt flexibilním použitím se srozumitelnými výstupy, nízkými pořizovacími a nulovými provozními náklady.

Motivací k sestavení projektu byly především tyto důvody:

 1. Podrobným sledováním snížit spotřebu energie v rodinném domě. Např. u plynu k vytápění se podařilo snížit spotřebu o 15% bez poklesu tepelného komfortu.
 2. Výchova dětí k úsporám energie. Díky měření lze dětem názorně ukázat zvýšenou spotřebu při zapnutí spotřebiče. Vše lze kromě fyzikálních jednotek vyjádřit i v Kč.
 3. Zájem veřejnosti o elektroniku. Projekt zahrnuje různé obory (elektronika, programování, web), ale nevyžaduje žádné odborné znalosti. Stačí jen trochu šikovnosti a může si jej sestavit každý.

Popis projektu

Celý systém se skládá ze tří částí:

 1. Snímače fyzikálních veličin a dat s jejich bezdrátovým přenosem do ústředny
 2. Ústředna sbírající data ze všech senzorů a posílající je do databázového serveru
 3. Webový/databázový server, který data uchovává, analyzuje a na žádost publikuje ve formě webových stránek s tabulkami a grafy.

Tyto tři části fungují společně, ale do značné míry samostatně. Pokud někdo např. nechce přístup po webu, nemusí mít webový server a data můžu ukládat lokálně. Pokud chce snímat jen pár kanálů a dokáže je k centrále připojit vodiči, není nutné implementovat bezdrátový přenos dat. Kompletní dokumentace k projektu je zveřejněna na www.mericidum.cz včetně instalační příručky, seznamu materiálu a jeho ceny a všech zdrojových kódů i s podrobnými komentáři.

Možnosti použití projektu

 • Sledování spotřeby energií a dalších veličin (teploty, otevření oken a dveří apod.) a jejich vzájemné zobrazení pro snižování spotřeby
 • Okamžitý přepočet na náklady v Kč (kdo z nás si dovede představit 1 kWh?)
 • Systém je bezdrátový a bateriově napájený. Snadno se instaluje a lze sledovat i vzdálenější objekty (sklep, skleník…)
 • Informace lze získat přes web z jakéhokoliv místa a zařízení s připojením na internet (PC, mobilní telefon atd.)
 • Kromě sledování energií lze systém využít např. i k monitoringu aktivity v domě (např. u osamoceně žijících seniorů lze sledovat, zda si topí, zda pustili sporák apod.)
 • Kromě celkové spotřeby lze přidat i sledování jednotlivých spotřebičů – např. jaký čas denně děti tráví u počítače.
 • Dětem lze názorně ukázat zvýšenou spotřebu při zapnutí různých spotřebičů a vyčíslit „škody“ např. když někdo zapomene zhasnout při odchodu do školy.

 

Systém je již dnes instalován na dvou domech a je plně použitelný. Pracuji ale nadále na jeho rozšiřování:

 • Podpora více typů senzorů (např. barometrický tlak, rozhraní OpenTherm pro komunikaci s termostaty atd.)
 • Možnost ovládání (zásuvek elektrospotřebičů, termostatů apod.) přes web